Κοινοί Float Υαλοπίνακες

Διάφανοι υαλοπίνακες
Ο Διάφανος Υαλοπίνακας (Clear Float) είναι ο περισσότερο διαδεδομένος τύπος γυαλιού.  Χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές εφαρμογές και είναι η βάση για να δημιουργηθούν σχεδόν όλοι οι άλλοι τύποι υαλοπινάκων, π.χ. Πολυστρωματικοί (Laminated), Καθρέπτες, Ενεργειακοί, Ανακλαστικοί, Βαμμένοι, θερμικά σκληρυσμένοι (tempered) κλπ.
Υπερδιάφανοι υαλοπίνακες
Οι Υπερδιάφανοι Υαλοπίνακες Ultra Clear έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σιδήρου, δημιουργώντας ένα καταπληκτικό οπτικό αποτέλεσμα.
Έγχρωμοι Υαλοπίνακες
Οι έγχρωμοι υαλοπίνακες έχουν χρωματιστεί κατά την διάρκεια της παραγωγής τους χωρίς να μεταβάλονται τα υπόλοιπα χημικά συστατικά σε σχέση με τον κοινό Λευκό Υαλοπίνακα και χωρίς να μεταβάλονται οι φυσικές του ιδιότητες. Η μόνη διαφορά είναι η μείωση της φωτεινής διαπεροτότητας που επέρχεται με τον χρωματισμό των υαλοπινάκων.