Έγχρωμοι Υαλοπίνακες

Έγχρωμοι Υαλοπίνακες

Διαθέσιμα πάχη:

Πάχος

Bronze

Fume

Πράσινο

Μπλε

03mm   x    
04mm x x x  
05mm x x x x
06mm x x    
08mm x x   x
10mm x x x