Ανιχνευτές Επιστρώσεων Υαλοπινάκων

 • ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ LOW-E AE1601
 • ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ LOW-E AE3600
 • ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ LOW-Ε CM1030
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ RX1550
 • ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ SG2700
Ανιχνευτές Επιστρώσεων Υαλοπινάκων

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ LOW-E AE1601

Ο ανιχνευτής επιστρώσεων ΑΕ1601 έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει σε ένα διπλό υαλοπίνακα αν υπάρχει «αόρατη» ενεργειακή επίστρωση και να διασαφηνίζει τη θέση στην οποία βρίσκεται.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ LOW-E AE3600

Ο ανιχνευτής επιστρώσεων ΑΕ3600 έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει σε ένα μονό, ή διπλό υαλοπίνακα, την ενεργειακή επίστρωση και να διασαφηνίζει την επιφάνεια (πλευρά) στον υαλοπίνακα που αυτή βρίσκεται.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ LOW-Ε CM1030

Ο ανιχνευτής επιστρώσεων Low E CM1030 έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει όταν έρχεται σε επαφή με ένα μονό υαλοπίνακα αν υπάρ-χει Low E επίστρωση στην πλευρά της επαφής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ RX1550

Ο ανιχνευτής επιστρώσεων RX1550 έχει τη δυνατότητα να προγραμματίζεται ώστε να εντοπίζει νέες επιστρώσεις.
Ο ανιχνευτής αρχικά είναι προγραμματισμένος ώστε να ανιχνέυει τις παρακάτω κατηγορίες επιστρώσεων:

 • Low E με επαφή σε μονό υαλοπίνακα.
 • Low E με επαφή σε διπλό υαλοπίνακα.
 • Την πλευρά του κασσίτερου.
 • Αυτοκαθαριζόμενες επιστρώσεις.
 • Υδρόφοβες επιστρώσεις.
 • Αντιανακλαστικές επιστρώσεις.

Ο ανιχνευτής έχει τη δυνατότητα να προγραμματιστεί μέχρι και για 22 νέες επιστρώσεις τις οποίες αναγνωρίζει ονομαστικά.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ SG2700

Ο ανιχνευτής SG 2700 ελέγχει αν ένας μονός ή διπλός υαλοπίνακας είναι Θερμικά Σκληρυμένος. Έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ταυτόχρονα και τους 2 υαλοπίνακες σε έναν διπλό υαλοπίνακα.  Αυτό είναι πολύ χρήσιμο ειδικά για τις περιπτώσεις που η μία πλευρά δεν είναι προσβάσιμη.  Ανιχνεύει επίσης και το πάχος του υαλοπίνακα που έρχεται σε επαφή.