Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες ασφαλείας

Τα αλεξίσφαιρα τζάμια παράγονται με την διαδικασία του λαμιναρίσματος, όπου πολλαπλά φύλλα γυαλιού με ενδιάμμεσες μεμβράνες πολυβυνιβουτυρελίου υπόκεινται σε υψηλότατη πίεση και θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να συσσωματόνονται σε ένα συμπαγές σύνολο. 
Τα συστατικά (υαλοπίνακες) που συγκολλόνται μεταξύ τους μπορούν να είναι είτε διάφανοι, είτε χρωματιστοί είτε υπέρλευκοι, είτε ακόμα και ενεργειακοί, ώστε το τελικό απότέλεσμα εκτός της αλεξίσφαιρης συμπεριφοράς να έχει και άλλα χαρακτηριστικά (διακοσμητικά, θερμομονωτικά κλπ).
Τρύπες και εγκοπές είναι εφικτές εφόσον δεν ξεπερνούν κάποια φυσιολογικά όρια τα οποία άλλωστε ισχύουν και για το απλό γυαλί.
Τέλος είναι επίσης δυνατή η κατασκευή κουρμπαριστών αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων, με περιορισμένη δυνατότητα ακτίνας καμπύλότητας.


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Ευρωπαϊκό Στάνταρ EN 1063 κατηγοριοποιεί τις αλεξίσφαιρες υαλώσεις ανάλογα με την αντίσταση τους σε διάφορα όπλα και είδη πυρομαχικών.  Ορίζει ως υάλωση ανθεκτική σε σφαίρες, την υάλωση που αντέχει σε καθορισμένη καταπόνηση ενάντια σε πυροβολισμό από συγκεκριμένα όπλα και πυρομαχικά.
Βασίζεται σε κοινά όπλα και πυρομαχικά καθώς η ποικιλία των όπλων δεν επιτρέπει να ληφθούν όλα υπ όψιν.  Η πρωταρχική λειτουργία των αλεξίσφαιρων είναι η προφύλαξη από διαπέραση σφαίρας ή τμημάτων σφαίρας στην προστατευόμενη περιοχή.  Εντούτοις σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό και να απαιτείται επιπλέον μετά την κρούση το τελευταίο συνθετικό να παραμείνει αθραθστο, ώστε να μην πέσουν σκλήθρες σπαζμένου γυαλιού στον υπο προστασία χώρο.  Τούτο είναι εφικτό εφόσον προστεθούν περισσότερα φύλλα γυαλιού και μεμβρανών ώστε να προφυλαχτεί το προσωπικό (ή ευαίσθητα και μεγάλης αξίας υλικό) από τραυματισμό από τα θραύσματα του γυαλιού που μπορούν να πεταχτούν από την πίσω πλευρά της υάλωσης.  Αυτή η ποιοτική διαφοροποίηση ελέγχεται κατά την διάρκεια δοκιμασίας μέσω ενός 'ελάσματος-μάρτυρα' αποτελούμενο από ένα αλουμινένιο έλασμα τοποθετημένο πίσω από το υπό δοκιμασία προϊόν.  Το έλασμα δεν πρέπει να τρυπηθεί από θραύσματα γυαλιού κατά την δοκιμή ώστε το προϊόν να εξασφαλίσει τον χαρακτηρισμό NS (NON SPALLING).  Σε διαφορετική περίπτωση παίρνει τον χαρακτηρισμό S (SPALLING).
Η προστασία που παρέχεται από την αλεξίσφαιρη υάλωση εξαρτάται αφ ενός από το σχεδιασμό της, τον τρόπο τοποθέτησης της και την διατήρηση της όλης εγκατάστασης, αφ' ετέρου από το ίδιο το τζάμι.  Συμβουλές για την εγκατάσταση των αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων παρέχεται από το BS 5357:1995 Κώδικας Πρακτικής για την Εγκατάσταση υαλώσεων ασφαλείας.  Οι απαιτήσεις και κατηγοριοποιήσεις των αλεξίσφαιρων για παράθυρα, πόρτες και στόρια , ορίζονται στο EN 1522: 1998 σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών όπως ορίζονται στο EN1523: 1998. 
 
Τα επι μέρους συνθετικά (υαλοπίνακες και μεμβράνες) τα οποία χρησιμοποιούνται, εξασφαλίζουν την διαφάνεια και την αισθητική ουδετερότητα του τελικού προϊόντος.  Εντούτοις επειδή το αυξημένο πάχος το οποίο είναι αναγκαίο κακό για έναν αλεξίσφαιρο υαλοπίνακα επιφέρει μια πράσινη απόχρωση, πολλές φορές οι επι μέρους υαλοπίνακες επιλέγονται να είναι υπερλευκης ποιότητας ώστε το τελικό προϊόν να είναι χρωματικά ουδέτερο.
Το συνολικό πάχος, βάρος καθώς και η σύνθεση  του τελικού προϊόντος, ποικίλει και εξαρτάται αποκλειστικά από το ονομαστικό διαμέτρημα της σφαίρας την οποία επιθυμούμε εγγυημένα να κατακρατήσει ο υαλοπίνακας.  Η ανθεκτικότητα, η εμφάνιση και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του αλεξίσφαιρου υαλοπίνακα παραμένουν αναλοίωτα από την έκθεση στον ήλιο.  Παρόλαυτά σε περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί έγχρωμα ή/και θερμοαπωθητικά συστατικά, δεν πρέπει να υποτιμηθεί η πιθανότητα θερμικής αυτόθραυσης.  Σε τέτοιες περιπτώσεις συνίσταται περιμετρική λείανση και προστασία των ακμών από πιθανή καταπόνηση.
Μία άλλη ιδιογενής ιδιότητα που συνοδεύει όλους τους αλεξίσφαιρους υαλοπίνακες, είναι η εξαιρετική ηχομόνωση η οποία είναι  αυτονόητη όταν μιλάμε για υαλοπίνακες μεγάλης μάζας με αλλεπάληλες ενδιάμεσες ελαστομερείς μεμβράνες, όπως οι αλεξίσφαιροι.  Επίσης οι αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες, εξ’ορισμού παρέχουν άριστη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV).


ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗ ΥΑΛΩΣΗ: BS 5051
Αυτό το στάνταρ ορίζει απαιτήσεις απόδοσης και μεθόδους δοκιμών για έξι Τάξεις αλεξίσφαιρων υαλώσεων σε εσωτερικούς χώρους, σχεδιασμένα να ανθίστανται επίθεση από περίστροφα, τουφέκια και καραμπίνες.

Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες ασφαλείας

Η  κατηγοριοποίηση των τύπων ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΩΝ υαλοπινάκων  ασφαλείας ακολουθεί μια ονοματολογία η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες επιδόσεις οι οποίες ελέγχονται / μετρούνται σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία την οποία περιγράφει το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 356. 
Οι εν λόγω κατηγορίες κατάταξης έγιναν με βάση τις παρακάτω επιδόσεις:
 

Κατηγορία Διαμέτρημα Όπλο Ταχύτητα Βλήματος Αριθμός Βολών
BR1 0,22 Long rifle Long rifle 360m/s 3
BR2 9mm parabellum Luger, Uzi 400 m/s 3
BR3 0,357 magnum Magnum 430 m/s 3
BR4 0,44 magnum Magnum 440 m/s 3
BR5 5,56 x 45mm M16 950 m/s 3
BR6 7,62 x 51mm soft core FAL / Winchester 820 m/s 3
BR7 7,62 x 51mm hard core FAL 830 m/s 3
SG1 12 / 70 Riotgun 420 m/s 1
SG2 12 / 70 Riotgun 420 m/s 3

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται ολοφάνερο, ότι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά στάνταρ η κατηγοριοποίηση ασφαλείας ενός υαλοπίνακα, είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ της συνθέσεώς του και εξαρτάται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την επίδοση ανθεκτικότητάς του κατά την διαδικασία του τεστ.  Είναι λογικό και επόμενο η τεχνολογία των υλικών , με την πάροδο του χρόνου, να δίνει νέα προϊόντα τα οποία με μικρότερο βάρος να επιτυγχάνουν καλλίτερες επιδόσεις και συνεπώς να «παίρνουν» υψηλότερα πιστοποιητικά ασφαλείας.  Αποτελεί τεχνολογικό επίτευγμα και στόχο της παγκόσμιας βιομηχανίας γυαλιού να λανσάρει στην αγορά νέα γυαλιά τα οποία με μικρότερο πάχος και μικρότερο βάρος να ανταποκρίνονται καλλίτερα σε συνθήκες μηχανικής καταπόνησης.

  • Τράπεζες
  • Φυλάκεια
  • Αστυνομικά τμήματα
  • Φυλακές
  • Στρατώνες
  • Στρατιωτικά οχήματα
  • Οχήματα χρηματαποστολών
  • Ταμεία
  • Γραφεία
  • Κατοικίες

Σχετικά Προϊόντα

Θερμικά ενισχυμένοι υαλοπίνακες ασφαλείας (Securit)
Οι θερμικά ενισχυμένοι υαλοπίνακες (Securit) εστιάζουν στην τεράστια αντοχή ενάντια στην θραύση (400% ανθεκτικότεροι από τους κοινούς), προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο «ενεργητική» ασφάλεια.  Προσπαθούν δηλαδή, να αποτρέψουν τελείως τις δυσάρεστες συνέπειες από την αστοχία (θραύση) ενός υαλοπίνακα.
Θερμοενισχυμένοι Υαλοπίνακες Ασφαλείας (Heat-Strengthened)
Οι θερμοενισχυμένοι υαλοπίνακες εμφανίζουν 2 φορές αυξημένη μηχανική αντοχή, σε σχέση με τους αντίστοιχου πάχους κοινούς υαλοπίνακες.  Σε περίπτωση που ξεπεραστεί το όριο θραύσης, τότε σπάνε σε μεγάλα κομάτια με αποτέλεσμα τα κομμάτια να συγκρατούνται στην θέση τους.  Επίσης εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές (μέχρι και 200°C), γεγονός που τους καθιστά απρόσβλητους σε θερμικά σοκ (προερχόμενα από μη τεχνιτά μέσα).
Αρμέ Υαλοπίνακες
Τα αρμέ τζάμια αποτέλεσαν την πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια της βιομηχανίας υάλου να δώσει στην αγορά ένα προϊόν ασφαλείας. Η ιδέα είναι πολύ απλή και στηρίχθηκε σε αυτήν της κατασκευής του γνωστού σε όλους μας «μπετόν αρμέ». Το μπετό σαν υλικό είναι πολύ διαφορετικό από το γυαλί, έχει όμως μια μεγάλη ομοιότητα! Ενώ είναι πολύ ανθεκτικό υλικό σε δυνάμεις θλίψης, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε δυνάμεις εφελκυσμού. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο γυαλί. Εφόσον λοιπόν στην βιομηχανία τσιμέντου η λύση στο πρόβλημα βρέθηκε με το να εισαγάγουν ράβδους (ή και πλέγμα) σιδήρου μέσα στο τσιμέντο όταν ακόμα αυτό έχει υγρή μορφή, ακριβώς η ίδια λύση προκρίθηκε και στην βιομηχανία υάλου. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του υαλοπίνακα αρμέ. Η κατασκευή του ως προς την σύνθεση και την τήξη είναι ακριβώς η ίδια με αυτή του κοινού γυαλιού. Η διαφοροποίηση βρίσκεται στο στάδιο όπου ο υαλοπίνακας βρίσκεται ακόμα σε υγρή μορφή και εισέρχεται στην φάση της πήξης. Σε έκεινη την χρονική στιγμή εισάγεται μέσα στο υγρό μίγμα ένα ανοξείδωτο μεταλικό πλέγμα το οποίο μετά την ψύξη του υαλοπίνακα παραμένει εγκλοβισμένο μέσα στην μάζα του.
Αντιεκρηκτικοί Υαλοπίνακες Ασφαλείας
Ορισμένοι τύποι γυαλιού μπορούν να αντέξουν τα κύματα κρούσης μιας έκρηξης χωρίς να θρυμματιστούν αν και τελικά καταστρέφονται.  Ένας τέτοιος υαλοπίνακας μπορεί να αποτρέψει σοβαρά σωματικά τραύματα που προκαλούνται από ιπτάμενα θραύσματα γυαλιού ή άλλα εξωτερικά συντρίμμια.
Αντιβανδαλιστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας
Πρόκειται για σειρά ειδικών υαλοπινάκων με την χρήση των οποίων ικανοποιούνται οι ανάγκες ασφάλειας και προστασίας των χώρων στους οποίους επιβάλλεται ή επιλέγεται η χρήση γυαλιού (Τράπεζες, Δημόσια κτίρια, Μουσεία, Γραφεία, κλπ).  Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι υαλοπίνακες ασφαλείας και οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται ανάλογα με το επίπεδο προστασίας που παρέχουν, ελέγχονται και μετρούνται με συγκεκριμένη μεθοδολογία όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στα ισχύοντα διεθνή πρότυπα (standards).  Τα ισχύοντα σήμερα στις Ευρωπαϊκές χώρες πρότυπα, είναι για τους αντιβανδαλιστικούς υαλοπίνακες η νόρμα ΕΝ356. Αυτό που είναι σημαντικό να τονισθεί, είναι ότι η κατάταξη των υαλοπινάκων σε κατηγορίες παρεχόμενης ασφάλειας, με βάση τα Ευρωπαϊκά standards, είναι ανεξάρτητη της σύνθεσής τους και εξαρτώμενη αποκλειστικά από τις επιδόσεις αντοχής κατά την διάρκεια των απαιτούμενων δοκιμασιών (tests).
Τρίπλεξ υαλοπίνακες με «έξυπνο προφίλ»
To “Έξυπνο” φιλμ εναλλάσει από διαφανή σε αδιαφανή εμφάνιση ένα τρίπλεξ υαλοπίνακα, απλά με τη χρήση ηλεκτρινού ρεύματος και ενός διακόπτη.