Πυράντοχοι αρμέ υαλοπίνακες

Οι πυράντοχοι αρμέ υαλοπίνακες (με σύρμα) αποτελούν μία οικονομική  λύση πυροπροστασίας για λύσεις όπου δεν απαιτείται υψηλό επίπεδο πυρασφάλειας βάσει νόμου.

Πυράντοχοι αρμέ υαλοπίνακες

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 30' (INTEGRITY CLASS E30):
Οι υαλοπίνακες πρέπει να παραμένουν αδιαπέραστοι από τις φλόγες, τον καπνό και τις αναθυμιάσεις.  Δεν επιτρέπεται η εμφάνιση φλόγας στην ασφαλισμένη πλευρά για 30 λεπτά.

Σημαντική Πληροφορία:

Οι προδιαγραφές του συγκεκριμένου υαλοπίνακα δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας

Τοποθετουνται όπου χρειάζεται να υπάρξει μία υψηλότερη πυροπροστασία σε σχέση με τους κοινούς υαλοπίνακες, κυρίως σε ιδιωτικά έργα.

Σχετικά Προϊόντα

Υαλοπίνακες για προβολείς
Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στους προβολείς, απαιτούν υαλοπίνακες με αυξημένη θερμική αντοχή.
Κεραμικοί υαλοπίνακες
Σήμερα τα τζάκια προσφέρουν πολύ περισσότερα από απλώς το άναμμα μίας φωτιάς.  Αποτελούν μέρος της επίπλωσης και δίνουν το κάτι παραπάνω στη σύγχρονη σχεδίαση των εσωτερικών χώρων.  Σε χώρους παραδοσιακούς, χωριάτικους, λιτούς και κομψούς, με τη χρήση των διαφόρων διακοσμητικών στοιχείων και επιχρισμάτων, τα κεραμικά γυαλιά δίνουν σε ένα τζάκι το κάτι παραπάνω.
Πυράντοχοι υαλοπίνακες υψηλών προδιαγραφών
Αντέχουν σε θερμοκρασίες μέχρι 1000°C